غیر فعال بودن ابزار وید تول یکی از مشکلات شایع در بین کسانی است که با نرم افزار ایلوستریتور کار میکنند.

.with tool Doesn’t work

 

ویدیو


.with tool Doesn't work